Polityka prywatności

Administrator:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Administrator. Nazwa i Siedziba firmy:

Media Restart Alicja Kulbicka

Ul. Radziwoja 21a

61-057 Poznań

Nip: 7822074181

Tel. Kont. 502 661 681

Email: biuro@mediarestart.pl


Rodzaj przetwarzanych danych:

W celu kontaktów biznesowych, realizacji umów oraz dokonywania rozliczeń finansowych przetwarzamy:

– Nazwę firmy wraz z danymi rejestrowymi (np. numerem NIP), imię i nazwisko osób z nią powiązanych oraz pełnione stanowisko.

– Dane kontaktowe: adres firmy, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej.

– Naszą komunikację elektroniczną z Państwem i inne informacje pozyskane np. z rozmów telefonicznych niezbędne Nam do realizacji umów i kontaktów biznesowych.

– Nasza witryna internetowa wysyła również pliki cookies.

Pobierane informacje to: adres IP, typ przeglądarki, język, system operacyjny, dostawca usług internetowych, informacja o dacie i czasie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych za pomocą formularza kontaktowego.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć możliwość wysyłania i gromadzenie cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Cel przetwarzania danych:

– Przygotowanie ofert handlowych i rozwijanie działalności.

– Realizacja umów i zleceń

– Dokonywanie rozliczeń finansowych

– Obsługa zgłoszeń i reklamacji

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie na podstawie nałożonego na Nas obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych a także w zakresie i celu niezbędnym realizacji naszego uzasadnionego interesu (prawnie usprawiedliwionych celów).

Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodą na przetwarzanie danych, żądać ich sprostowania, żądać dostępu do swoich danych lub przenoszenia danych w związku z wykonywaniem umowy i na podstawie Państwa zgody a także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. W każdym z przypadków prosimy o kontakt na podany adres email: biuro@mediarestart.pl.

Zastrzegamy sobie prawo przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Sposób pozyskania danych.

Dane przetwarzamy lokalnie na terenie Polski. Dane pozyskujemy od Państwa w toku realizacji kontraktów i umów handlowych.

Przekazywanie danych

Państwa dane przekazywane są podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji współpracy i umów handlowych tj. firmy kurierskie i pocztowe, biuro rachunkowe oraz dostawcy i producenci oferowanych towarów, z których usług korzystamy lub będziemy korzystać w przyszłości. Firmom windykacyjnym jeżeli pojawi się taka konieczność oraz organom administracji publicznej, które mają prawo takich danych żądać.